Mulla BALCI

Discover Your Power Through Online Coaching

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
serit3.jpg
Sıradışı Akademi'nin sıradışı gelişmelerinden
haberdar olun

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

NLP Kullanım Alanları

Eğitimde – Öğrenciler için :

 • Sınavlara hazırlanırken stresten arınma

 • Hızlı ve kalıcı öğrenme

 • Anlamayı kolaylaştırma ve hızlandırma

 • Bilinçdışındaki kayıtlardan kaynaklanan öğrenme engellerini kaldırma

 • Sınav anında öğrenilmiş bilgileri hatırlama

 

Eğitimde – Öğretmenler için :

 • 4 Öğrenme Sistemi ile konuyu öğrencilere, kolay ve anlaşılır şekilde aktarma yeteneği kazanma

 • Öğrencileri en kolay ve hızlı şekilde tanıyarak daha başarılı olmalarına katkıda bulunma

 • Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma

 • Öğrencileri bilinçdışı düzeyde etkileme

 • Modelleme ile daha başarılı olma

 

Kişisel Gelişimde :

 • Motivasyon, etkili iletişim ve sağlıklı karar verme becerilerinin gelişmesi

 • Beden-zihin uyumu sağlayarak yaşam kalitesinin yükselmesi

 • Zarar veren davranışlardan kurtulma

 • Kişinin iç çatışmalardan kurtulup kendisiyle barışması

 • Gerektiğinde HAYIR demeyi öğrenme

 • Stresten uzak bir yaşam sürme

 • Alkol, sigara vb bağımlılıklardan kurtulma

 

İş Dünyasında :

 • Etkin iletişim ve liderlik becerilerini kazanma

 • Yönetim, Satış ve Pazarlama stratejilerini öğrenme

 • Başarılı takım kurma ve takım ruhunu geliştirme

 • Karar ve Motivasyon stratejilerini öğrenme

 • Duruma uygun strateji kullanma

 • Başarılı yöneticileri modelleme

 • Sunum tekniklerini öğrenme

 • Coaching (Koçluk)

 

Terapide :

 • Sosyal fobiler

 • Panik atak

 • Depresyon

 • Evlilikte sorunlar

 • Aile içinde sorunlar

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP`nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar.

NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Son yıllarda NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP`nin çok çeşitli kullanım yerleri vardır. Bunlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlıktır. Yani hayatın her alanında NLP`yi kullanabiliriz. NLP`nin açılımı:

Neuro
Yaptığımız her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli de beş duyumuzdur ve bunlar düşünme biçimimizle ilgilidir.

Linguistic (Dil)
Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için bir dil oluşturmaktadır. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramaz ve insanlarla iletişim kuramayız. Kendi iç iletişimimizde de dili kullanırız. Kendimizle ve başkalarıyla iletişim kurarken kullandığımız kelime ve cümleler bizi mutluluğa ve başarıya götürebildiği gibi büyük bir umutsuzluğa da sürükleyebilir. Bu yüzden dili etkin kullanmak çok önemlidir.

Programming
Beynimiz beş duyumuz vasıtasıyla saniyede binlerce veriyi alır; ancak bunlardan sadece beş ile dokuz tanesine odaklanır. Beynimizi ve dilimizi başarıya ve mutluluğa götürecek biçimde programlayabiliriz. Programlama davranışlarımızla ilgili bir süreçtir.

NLP-kurucuları-Virginia-Satir-Gregory-Bateson-Milton-Erickson-Richard-Bandler-John-Grinder

NPL Faydaları

1. İletişim Becerilerini Geliştirmek

NLP, her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince ya da değiştirince istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi söyler. Ayrıca duyarlılığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar.

 

2. Daha Güçlü ve Sağlıklı İlişkiler Kurmak

NLP yöntemleri sayesinde kendimizi ve karşımızdaki insanları daha kolay tanıyacağımızdan kuracağımız ilişkilerde daha sağlıklı ve güçlü olacaktır.

 

3. Pozitif Bakış Açısı Kazanmak

NLP pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve negatif bakan biri NLP teknikleri ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. İşin en güzel yanı ise kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesidir.

 

4. Kişisel ve Mesleki Hedeflere Ulaşmak

NLP ile gerçekleşmesini istediğimiz bir durumu, hayal edip kafamızda canlandırırız. Bütün duyu organlarımızla hayal ettiğimiz hedeflerimize daha kolay ve daha çabuk ulaşırız. Bunun en güzel örneklerini spor müsabakalarında görürüz, çünkü bir sporcu müsabakayı önce zihninde canlandırmadan gerçekte başarılı olamaz.

 

5. Liderlik Becerilerini Geliştirmek

İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi… İşte NLP, tüm bunları bize kazandıran bir rehberdir. NLP`ye göre iyi bir lider olmak için, ilk önce bizi sınırlayan inançlardan kurtularak güçlendirici inanç ve tutumlara sahip olmamız gerekir. NLP hedeflediğimiz liderliğe en kısa zamanda ulaşmamıza yardımcı olur.

 

6. İstenmeyen ve Kısıtlayıcı Davranışları Değiştirmek

NLP teknikleri ile bir takım istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek çok kolaydır. Değişimler, tamamen kendi içsel kaynaklarımızı referans alan temsil sistemlerimizle gerçekleştirildiğinden çok kalıcı ve çabuk olur.

 

7. Özgüven ve Özsaygıyı Artırmak

NLP ihtiyacımız olan özgüveni ve özsaygıyı kazanmamızda bize yardımcı olur. Bu sayede insanın istediklerini elde etmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık olması sağlanır. NLP ile bilinçaltındaki çatışmaları çözen kişi sınırlandırıcı inançlardan kurtulur ve kazandığı özgüven sayesinde hedeflerine kolayca ulaşır.

 

8. Fobilerden Kurtulmak

Birçok kişi korku ile fobiyi ayırt edemez. İkisi arasında en önemli fark, fobinin mantıksız bir korku olmasıdır. Meselâ bir kişi, iri yarı bir köpeği görünce ondan ürküyorsa bu korkudur. Ama kişi ufacık bir köpekten ürküp kaçıyorsa bu fobidir. İşte bu noktada NLP, “Fobiden Kurtulma Tekniği” ile kişiye yardımcı olur.

 

9. Eğitimde Öğrenmeyi Hızlandırmak ve Kolaylaştırmak

Beynimizin çalışma sistemini öğrendiğimizde, bilgileri daha kolay ve daha hızlı bir biçimde algılarız. Sonrasında hafıza ve hızlı okuma teknikleriyle bu bilgileri daha çabuk, eğlenceli ve kalıcı olarak zihnimize yerleştirebiliriz.

 

10. İkna ve Satış Konusunda Uzmanlaşmak

NLP’nin uyum ve ahenk sağlama konusundaki öğretileri insanlarla daha iyi ilişkiler kurmamıza ve onları kolayca ikna etmemize yardım eder. Bu becerileri kazanan biri için satış zor bir iş olmaktan çıkar, eğlenceli bir oyuna dönüşür.

My Vision

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.